Rengaslainsäädäntö ja asetukset

Minkä tahansa renkaiden käyttö autossa ei ole mahdollista, eli valittavien renkaiden pitäisi olla hyväksyttyjä ajoneuvoosi. Mitä renkaisiin tulee, säädöksiä on muitakin pakollisen rengashyväksynnän lisäksi.

Rengaslait ja -säädökset löydät täältä:

Hyväksytyt renkaat

Selvittääksesi mitkä renkaat ovat autoon tai moottoripyörään hyväksyttyjä, kannattaa usein katsoa ajoneuvon asiakirjoja. Usein sallitaan myös muita kokoja, mutta muutokset on rekisteröitävä, jotta rekisteröinti ja vakuutussuoja eivät raukea. Monet rengasvalmistajat tarjoavat sivustoillaan mahdollisuuden etsiä hyväksyttyjä renkaita syöttämällä seuraavat tiedot:

EU:n rengasmerkinnät

EU:n rengasmerkinnät, eli Euroopan rengasmerkintäasetus, on velvoittanut rengasvalmistajat käyttämään merkintöjä 1. marraskuuta 2012 lähtien. EU:n rengasmerkinnät suunniteltiin renkaan tiettyjen kriteerien arvioimiseksi. Testien kohteena on kolme eri osa-aluetta. Ensimmäisenä vierintävastus, tämän jälkeen märkäpito ja lopuksi renkaan aiheuttama vierintämelu tiellä.

Tätä asetusta on arvioitu uudelleen ja sen tilalle astuu 1. toukokuuta 2021 EU:n asetus 2020/740, joka sisältää uusia vaatimuksia.

Tämän asetuksen myötä EU haluaa ennen kaikkea suojella ympäristöä. Näin ollen asiakkaiden pitäisi etsiä tuotteita ostaessaan sellaisia EU:n rengasmerkintöjä, jotka saavat hyviä pisteitä tällä osa-alueella.

Vierintävastus

Renkaan vierintävastuksella on suora vaikutus ajoneuvon polttoaineen kulutukseen. EU:n rengasmerkinnöissä käytetään vierintävastuksen testaamiseen asteikkoa, jossa A tarkoittaa matalinta ja E suurinta vierintävastusta. Jos kiinnität tähän seikkaan huomiota renkaita ostaessasi, huomaat, että EU:n rengasmerkinnät on jaettu eri luokkiin. Asteikolla on vain 5 luokkaa (A-E), joista A on tehokkain.

EU-rengasmerkintä

Märkäpito

Myös märkäpito arvostellaan 5 eri luokan avulla, A-E EU:n rengasmerkinnöissä. Märkäpitoluokitus kertoo jarrutusmatkasta vertailurenkaaseen verrattuna. A-luokan renkailla on huomattavasti lyhyempi jarrutusmatka kuin E-luokan renkailla, mikä voi hätätilanteessa säästää henkiä.

Melu

Kolmas kohta viittaa renkaan vierintämeluun (vaihtoehdot A, B ja C), eli renkaan äänekkyyteen ajamisen aikana. EU:n rengasmerkinnöissä vierintämelun taso ilmoitetaan desibeleinä. EU:n rengasmerkintöjen tarjoamien tietojen lisäksi rengasta ostettaessa on syytä huomioida myös muita tekijöitä, kuten renkaan käyttöikä ja laatu. Uuden asetuksen mukaan, jota on päivitetty vuonna 2021, merkintöihin voidaan sisällyttää myös muita tietoja (melusymbolin viereen) - jäisissä ja/tai erittäin lumisissa olosuhteissa pidosta kertova symboli osaksi vakiomerkintöjä.

Renkailla, jotka on suunniteltu erittäin lumisiin olosuhteisiin, on sivuseinämässään symboli, jossa esiintyy kolme vuorenhuippua ja lunta, eli ns. Alpit-symboli. Pohjoismaisilla talvirenkailla, jotka on tarkoitettu käyttöön jäisillä pinnoilla, on uusi symboli joka kuvastaa jääpuikkoa.

Kullekin rengastyyppiryhmälle on QR-koodi, joka sisältää linkin EU-tuotekantaan (EPREL).

Loppujen lopuksi jokainen asiakas tekee itse päätöksen EU:n rengasmerkintöjen tärkeydestä.

Velvollisuus pitää mukana vararengasta

Monet autoilijat ovat pohtineet, onko vararengas pakko olla. Vastaus piilee siinä tosiasiassa, että monet autovalmistajat eivät enää varusta uusia ajoneuvoja vararenkaalla, vaan pelkästään korjaussarjoilla. Jos vararengas olisi pakollinen, valmistajat ehdottomasti toimisivat sen mukaisesti. Mikään laki ei todellakaan vaadi vararengasta tai renkaan korjaussarjaa. On kuitenkin oman etusi mukaista pitää mukana ratkaisua rengasrikon varalle. Kannattaa myös huomioida, että toisin kuin vararengasta käyttämällä, on korjaussarjan kohdalla ajettava välittömästi lähimmälle huoltamolle.


Takaisin alkuun