Palautuskäytäntö

Tietoja peruutusoikeudesta.

Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa ilman, että sinun on perusteltava päätöstäsi.

Tavaroiden ostoa varten peruutusaika on neljätoista päivää siitä päivästä lähtien, kun sinä tai kolmas henkilö, jonka olet valtuuttanut kuljetusyritykselle, otti haltuunsa tavarat. Jos tilaustyöt toimitetaan osittaisina lähetyksinä, aika alkaa viimeisen tavaroiden vastaanottamispäivänä. Jos tavaroiden toimitussopimuksessa määrätään useita osittaisia siirtoja tai eriä, määräaika alkaa siitä päivästä, jona viimeinen osittainen siirto tai erä on vastaanotettu.

Jotta voit käyttää peruuttamisoikeutta, sinun on ilmoitettava tästä (TyresNET GmbH, Amalienstr. 71 80799 München Saksa, sähköposti: info@tyres.net) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus ja antaa siitä selkeä ilmoitus (esim. sähköposti).

Riittää, että lähetät peruutusilmoituksen hyvissä ajoin noudattaen määräaikaa.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle kaikki maksamasi maksut viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt peruutusilmoituksesi, mukaan lukien kaikki toimitusmaksut (lukuun ottamatta tapaukset, jossa olet valinnut jonkin muun toimitustyypin kuin tavallisen toimituksen). Palautustarkoituksessa käytämme samoja maksuvälineitä, joita olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei toisin ole sovittu erikseen; ei missään tapauksessa veloiteta ylimääräisiä kuluja tästä palautuksesta.
Noudamme tavarat sinulta.

Pidätämme tavaroiden palautuskustannukset.

Jos tavarat ovat kärsineet, tulee sinun maksaa vain korvaus mikäli tuotteiden arvon lasku johtuu vääränlaisesta käsittelystä, tarvittaessa tila, ominaisuudet ja toiminnallisuus tutkitaan.

Peruuttamisoikeuden tietojen lopettaminen

Takaisin alkuun